kolestaz

Kolestaz, karaciğerdeki safra akışının yavaşlaması ya da tıkanması durumudur.

Nedenler

Kolestazın pek çok nedeni vardır.

Ekstrahepatik kolestaz karaciğer dışında görülür. Neden olabilir?

Safra kanalı tümörleri; kistler; Safra kanalının daralması (darlıklar); Ortak safra kanalındaki taşlar; pankreatit; Pankreas tümörü veya psödokist; Yakındaki kitle veya tümör nedeniyle safra kanalları üzerindeki basınç; Primer sklerozan kolanjit

Alkolik karaciğer hastalığı; Amiloidoz; Karaciğerde bakteriyel apse; Sadece damar yoluyla beslenmek (IV); lenfoma; Gebelik; Primer biliyer siroz; Primer veya metastatik karaciğer kanseri; Primer sklerozan kolanjit; sarkoidoz; Kan yoluyla yayılmış ciddi enfeksiyonlar (sepsis); Tüberküloz; Viral hepatit

Görüntüleme testleri bu durumu teşhis etmek için kullanılır. Testler şunları içerir

Ampisilin ve diğer penisilinler gibi antibiyotikler; Anabolik steroidler; Doğum kontrol hapları; Klorpromazin; Cimetidine; estradiol; imipramin; Prochlorperazine; Terbinafin; tolbutamidin

İntrahepatik kolestaz karaciğerde görülür. Neden olabilir?

Bu sağlık durumunu evde nasıl tedavi edebilirim?

Bazı ilaçlar kolestaza da neden olabilir; bunlara şunlar dahildir:

Doktora ne zaman gelmelisin

Varsa, sağlık uzmanınıza danışın.

Kil renkli veya beyaz dışkılar; Koyu idrar; Belirli gıdaları sindirmede yetersizlik; Kaşıntı; Mide bulantısı ya da kusma; Karın sağ üst kısmındaki ağrı; Sarı cilt veya gözler

Doktoru ziyaret ettiğinde neler beklenir

Eğer duruma belli bir ilacın verilmesinden kaynaklanıyorsa, o ilacı almayı bıraktığınızda genellikle kayıp olur .; Muhtemel Komplikasyonlar; Komplikasyonlar aşağıdakileri içerebilir:

Karın CT taraması; Karın MRG’si; Endoskopik retrograd kolanjiopankreatografi (ERCP) de nedenini belirleyebilir; Karın ultrasonu

İshal; Sepsis gelişirse organ yetmezliği ortaya çıkabilir; Yağ ve yağda çözünen vitaminlerin yetersiz emilmesi; Ağır kaşıntı; Zayıf kemiklerin (osteomalazi) çok uzun süredir kolestazdan dolayı

Kaşıntı gitmez; Sarı deri veya gözler; Kolestazın diğer belirtileri