yok pulmoner vana

Yok pulmoner kapak, kalpten akciğerlere (oksijen aldığı yerden) oksijen açısından zayıf kan dolaşan pulmoner kapağın eksik veya kötü şekle sahip olduğu nadir bir defekttir. Bu durum doğumda (doğuştan) ortaya çıkar.

Nedenler

Yok pulmoner kapak ile oluşabilen diğer kalp kusurları şunları içerir:

Anormal triküspit kapak; Atriyal septal kusur; Çift çıkışlı sağ ventrikül; Duktus arteriozu; Endokardiyal yastık kusuru; Marfans sendromu; Triküspit atrezisi

Cilde mavi boyama (siyanoz); Öksürme; Başarısızlık; İştahsızlık; Hızlı nefes alma; Solunum yetmezliği; Hırıltı

Muayene sırasında doktor bebeğin göğsünde mırıltı duyabilir; Yok pulmoner kapak için yapılan testler arasında

Kalbin elektriksel aktivitesini ölçmek için yapılan bir test (elektrokardiyogram); Göğüs CT taraması; Göğüs röntgeni; Ekokardiyogram; Kalbin manyetik rezonans görüntüleme (MRI)

Pulmoner kapak yokluğunda ortaya çıkan kalp problemleri, genlerin kusurlarından (kromozomlardan) dolayı olabilir.

Anormal triküspit kapak; Atriyal septal kusur; Çift çıkışlı sağ ventrikül; Duktus arteriozu; Endokardiyal yastık kusuru; Marfans sendromu; Triküspit atrezisi

Bu sağlık durumunu evde nasıl tedavi edebilirim?

Yok pulmoner kapak için cerrahi tipleri arasında

Doktora ne zaman gelmelisin

Kalpteki sol ve sağ ventriküller arasındaki duvardaki deliği kapatma (ventriküler septal kusur); Kalbin aorta’sını pulmoner artere bağlayan bir kan damarını kapatma (ductus arteriosis); Sağ ventrikülden akciğere akışın büyütülmesi

Doktoru ziyaret ettiğinde neler beklenir

Bebeğin sahip olduğu diğer kalp kusurlarının türüne bağlı olarak cerrahi müdahale edebilir

Pulmoner arteri aortun önüne ve hava yollarından uzaklaştırın; Solunum yollarındaki basıncı düşürmek için akciğerdeki arter duvarının yeniden yapılandırılması (redüksiyon pulmoner arterioplastisi); Akciğerlere nefes borusu ve solunum tüplerinin yeniden yapılandırılması; Anormal pulmoner valfin insan veya hayvan dokusundan alınmış pulmonle değiştirilmesi

Ağır solunum semptomları olan bebekler, oksijen almaları ya da bir soluma makinesine (vantilatör) takılması gerekebilir.

Beyin enfeksiyonu (apseler); Akciğer çökmesi (atelektazi); Pnömoni; Sağ kalp yetmezliği; inme