epiblepharon

Epiblepharon, göz kapağı pretarsal kasının ve cildin göz kapağı marjının üzerinde bulunduğu, kiliğin dikey bir konuma gelmesine neden olan yatay bir kat dokusu oluşturmak için bulunduğu bir durumdur.1 Bu ya üst ya da alt göz kapağından geçebilir, ancak en yaygın görülen alt gözkapağı dahil 2

Konjenital.

Tanı, klinik muayene bulgularına dayanmaktadır.

Epiblepharon genellikle asemptomatiktir, ancak yabancı vücut hissi, kızarıklık, tahriş ve gözlerin yırtılması ile ilişkilendirilebilir. Bazen keratit ile ilişkili olabilir: Çocuk kapağın içe dönmesini ve kirpiklerin kızarmasını şiddetlendirdiği için çocuk okula okuma gibi aşağıya baktığında daha belirgin olabilir.

Genellikle entropion ile karıştırılır, ancak göz kapağı marjinin kendisi kornea doğru döndürülmez.3

Epifirefaron genellikle yüz kemiklerinin diferansiyel büyümesinin bir sonucu olarak yaşamın ilk birkaç yıllarında spontan olarak düzelir.1-3

Kapak kenarından cilt ve orbicularis şeridini çıkarmak için cerrahi bazen gerekebilir.