acth uyarılma testi

ACTH stimülasyon testi adrenal bezlerin adrenokortikotropik hormona ne kadar iyi tepki verdiğini ölçer; ACTH; adrenal bezler). ACTH, hipofiz bezinde üretilen, kortizol adı verilen bir hormonu serbest bırakmaya teşvik eden bir hormondur.

Nedenler

Normal değer aralıkları farklı laboratuvarlar arasında hafif farklılık gösterebilir. Bazı laboratuvarlar farklı ölçümler kullanır veya farklı numuneleri test edebilir. Belirli test sonuçlarınızın anlamı hakkında doktorunuzla konuşun .; Anormal Sonuçların Ortalama Olan Sonuçları; Bu test, sahip olup olmadığını öğrenmede yararlıdır.

Kanınız çizildi. O zaman ACTH’un atışını (enjeksiyonu), omzunuzdaki kas içine genellikle alırsınız. ACTH, sentetik bir form olabilir .; 30 dakika ya da 60 dakika sonra ya da her ikisi de, ne kadar ACTH aldığınıza bağlı olarak, kanınız tekrar çekilir .; Laboratuar tüm kan örneklerinde kortizol seviyesini kontrol eder.

Akut adrenal kriz (yeterli kortizol olmadığında ortaya çıkan hayatı tehdit eden durum); Addison hastalığı (adrenal bezler yeterli kortizol üretmez); Hipopituitarizm (hipofiz bezi ACTH gibi yeterli hormon üretmiyor)

Kan çekilmeyle ilişkili diğer riskler hafif ancak aşağıdakileri içerebilir:

Aşırı kanama; Başını sallayarak veya baştan savuşturarak hissetmek; Hematom (deride biriken kan); Enfeksiyon (cilt her an kırıldığında hafif bir tehlike)

İlk kan testinin bir parçası olarak ACTH de dahil olmak üzere diğer kan testlerine sahip olabilirsiniz. Kan testleri ile birlikte a; idrar kortizol testi; 17-ketosteroids; 24 saatlik periyot veya idrar testi, idrarın toplanmasını içerir.

Bu sağlık durumunu evde nasıl tedavi edebilirim?

Doktora ne zaman gelmelisin

Doktoru ziyaret ettiğinde neler beklenir